Fler skåningar har chans till friår

SKÅNE. Intresset för att ta ett friår har minskat och därför vill Länsarbetsnämnden i Skåne uppmana fler att ansöka om friår. Det finns idag så gott om lediga friårsplatser att Länsarbetsnämnden nu genomför en kampanj för att få fler att söka en plats.

I början av året var det ganska stort intresse för att ta ett friår men det har sedan minskat trots att varje kommun står med ett visst antal friårsplatser som dom får sig tilldelat för varje månad.
I Skåne finns det i snitt 1 795 platser att förmedla per månad. Flest platser finns det i Malmö som tilldelats över 400 friårsplatser medan Perstorp har 10 platser per månad.

Syftet med friår är att dels ge den anställde möjlighet till rekreation eller att ägna sig åt till exempel studier och dels ge en arbetslös en chans att ta sig in på arbetsmarknaden.
För ett par veckor sedan konstaterade Arbetslivsinstitutet i en utvärdering att försöket med friår varit bra för de som vikarierat.
Närmare hälften av vikarierna ansåg att deras allmänna välbefinnande hade förbättrats.