Krav på handikappvänliga lekplatser

KLIPPAN Anpassa lekplatserna i Klippans kommun så att även barn och ungdomar med funktionshinder kan använda dom.
Det anser socialdemokraten Marie Persson i Klippan som  motionerat om saken i kommunfullmäktige.

Den socialdemokratiska ledamoten i kommunfullmäktige Marie Persson har tillsammans med en partikollega skrivit en motion till kommunfullmäktige om att anpassa lekplatser i kommunen för funktionshindrade.

Marie Persson anser att det behövs åtminstone tre handikappanpassade lekplatser i kommunen.

Hon arbetar själv inom handikappomsorgen och har egna erfarenheter av att lekplatserna inte är lämpliga för till exempel barn som sitter i rullstol.