Kräver fördjupade planer

SIMRISHAMN. Sex olika intressegrupper kräver att Simrishamns kommun snarast tar fram en fördjupad översiktsplan för staden.
Då skulle konflikter som den om höjden på husen på gamla lasarettstomten kunna undvikas.

De anser att förslag om nybyggen och andra planärenden i Simrishamn ofta är alltför nyckfulla och kortsiktiga.

Föreningen Till Simrishamns försvar har tillsammans med fastighetsägarföreningen, Österlenvännerna, Gamla Cimbrishamn, Kulturvännerna på Österlen och den informella gruppen Nio arkitekter lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

För att försäkra sig om att förslaget verkligen når fullmäktigeledamöterna och inte fastnar i kommunstyrelsen har de skickat hem det till alla fullmäktigeledamöterna.