Dålig beredskap mot tunnelbrand

BÅSTAD. Det saknas en handlingsplan för hur man ska åtgärda en eventuell brand under byggskedet vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.
Det anser statliga Hallandsåskommittén som granskar tunnelprojektet.

Kommittén menar att projektet borde samarbeta bättre med räddningstjänsten för att kunna genomföra en snabb, säker och effektiv räddningsinsats vid en allvarlig brand i tunnlarna.

Hallandsåskommittén framför synpunkterna i samband med en granskning av arbetsmiljön vid tunnelbygget.