Malmötågen kör Vinslöv förbi

VINSLÖV. Trots Vinslövsbornas massiva protester ska flera av tågen mellan Malmö och Kristianstad inte stanna i Vinslöv.
Det beslutade Region Skånes nämnd för kollektivtrafik på måndagen.

Men Bo Nilsson (s), ordförande i nämnden tycker ändå att man har tagit intryck av Vinslövsbornas protester. Tågen Malmö - Kristianstad kommer att stanna i Vinslöv tre gånger om dagen i vardera riktningen. Det blir också utökad busstrafik mellan Vinslöv och Kristianstad respektive Hässleholm.

Det blir bättre för kortpendlarna men sämre för dem som pendlar till Lund och Malmö.

Andra nyheter är att det med början sommaren 2007 blir betydligt fler tågavgångar i Bjuv, Åstorp, Klippan och Perstorp.

Samtidigt får både Åstorp och Bjuv behålla den Pågatågstrafik som finns i dag.