Hörselskadade barn utan stöd i skolan

SKÅNE. Hörselskadade barn får för lite stöd i skolan och har därför svårt att klara av sin skolgång. Enligt Hörselskadades Riksförbund, HRF, går 80 procent av de hörselskadade barnen i Skåne i vanlig skola, utan tillräckliga hjälpmedel eller fullgott stöd.

Ungefär hälften av de hörselskadade barnen i landet har inte godkänt i grundskolans kärnämnen när do söker till gymnasiet.

Men när HRF kommer till Skåne på onsdag för att träffa politiker i kommuner och landsting och diskutera frågan så verkar intresset svagt. Bara fem kommuner har anmält intresse att delta.