Fler kvinnor borde ta cellprov

SKÅNE. Enligt EU är det för få skånska kvinnor som går på regelbundna gynekologiska cellprovskontroller.
Målet är att minst 85 procent av kvinnorna ska komma på kontrollerna, men i dag är det bara två tredjedelar som kollas så ofta som EU rekommenderar.
Cellproven tas för att man tidigt ska kunna upptäcka cancer i livmoderhalsen.
För att fler ska testa sig regelbundet vill Region Skåne starta ett regionalt register som skickar ut kallelser och påminnelser.