Antalet avslöjade narkotikabrott ökar

KRISTIANSTAD. Försöket med att ha en fast gatulangningsgrupp inom närpolisen i Kristianstad har fallit väl ut. Gruppen började sitt arbete för en månad sedan. Under den tiden har antalet upptäckta narkotikabrott ökat ordentligt.

De första sex veckorna i år har man i hela polisområde nordöstra Skåne handlagt cirka 130 narkotikabrott och det är nästan en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Enligt polisinspektör Peter Kamph, chef för gatulangningsgruppen i Kristianstad, har det gått oerhört bra.

Sedan ett år finns en motsvarande gatulangningsgrupp i närpolisområde Hässleholm.