Största arbetsgivaren bygger ut

KLIPPAN. De senaste åren har verksamheten vid Nils Hanssons Åkeri i Ljungbyhed vuxit snabbt.
För att kunna ta emot allt gods har man satsat på en rejäl utbyggnad av terminalen. En nybyggnad som just har invigts.
Åkeriet är Klippans kommuns största arbetsgivare med nära 400 anställda.