Stöd till polskt barnhem i skolprojekt

KRISTIANSTAD. Som en del av ett projektarbete i skolan ska tre tjejer på Wendesgymnasiet i Kristianstad samla in leksaker och kläder till ett barnhem i Polen. Hittills har tjejerna förberett resan och samlat in kläder och leksaker och i början av maj går färden till barnhemmet i nordvästra Polen.