Tufft för viltet att finna föda

SKÅNE. Det skånska viltet har just nu svårt att hitta föda på grund av den långa vintern och att snötäcket legat så länge som det gjort över stora delar av Skåne.
Jägarförbundet uppmanar hundägare att hålla extra uppsikt över sina hundar eftersom viltet söker sig allt närmare tätorterna för att leta efter mat i trädgårdar.