Dålig beredskap vid strömavbrott

SIMRISHAMN. Ett längre strömavbrott skulle i dag ställa till med stora problem vid Simrishamns kommuns äldreboenden.
Det är en utredning av företaget ÅF-infrakstruktur som pekar på att det vid flera äldreboenden inte ens finns förberett för att man ska kunna koppla in ett reservelaggregat.

Simrishamnsbostäder föreslår nu att de äldreboenden som har centralkök får fasta reservaggregat medan övriga ska kunna koppla in ett aggregat vid behov.

Det är stormen Gudrun och det senaste årets snöstormar som har fört upp frågan på dagordningen. Skulle det idag bli långa strömavbrott kan situationen snabbt bli allvarlig på kommunens äldreboenden.
Enligt förslaget ska fasta reservaggregat finnas i Skönadalshemmet, Tulpanens äldreboende och Äppelgårdens dagcentral där det finns centralkök.

Kommunstyrelsens arbetsutskott stöder förslagen men först måste frågan in i nästa års budget eftersom det innebär ökade hyror för Simrishamns kommun på ca 550 000.