Rederi väljer mer miljöovänligt drivmedel

TRELLEBORG. Rederiet TT-line backar nu i sina miljösatsningar och bygger om fyra färjor så att de går att köras även på tjockolja i stället för enbart den miljövänligare dieseln.
Som skäl anges att det helt enkelt är för dyrt att köra på diesel.

Under rubriken ”miljö” på TT-lines hemsida kan man läsa att rederiet är ett miljömedvetet företag som har lägre utsläpp och en skonsam hantering av naturens resurser som mål.

Men miljövänligheten får inte kosta hur mycket som helst. Nu ska man bygga om fyra av sina fartyg till att även kunna köras på tjockolja istället för enbart på diesel. Med tjockoljan som drivmedel ökar utsläppen av miljöskadliga ämnen som exempelvis svavel och kväveoxid.

Anledningen är att tjockoljan är omkring 40 procent billigare än motsvarande mängd diesel.
Bland annat är det två av rederiets mest miljöprofilerade fartyg Robin Hood och Nils Dacke som ska byggas om.