Påtryckningar kan ge Kvidingestopp

ÅSTORP. Skånetrafiken har tidigare ställt sig kallsinniga till att starta pågatågstrafik mellan Åstorp och Klippan under de närmaste åren.
Men efter påtryckningar från bland annat Åstorps kommun ser det nu ljusare ut.
Om allt går vägen kan tågen börja rulla 2011, tågen kan då också komma att göra uppehåll i Kvidinge.

Att Skånetrafiken ändrat sig finns att läsa i ett inriktningsbeslut där trafiken mellan Åstorp och Klippan finns med.
Om den trafiken kommer igång ska tågen också stanna i Kvidinge där Åstorps kommun är beredda att ta över det gamla stationshuset och rusta upp det till ett resecentrum o bibliotek.