Besiktning förhindrar bränder

SKÅNE. Sen förra året måste kaminer och eldstäder besiktigas oftare för att förhindra sotbränder. Sotarna märker av att man nu hittar fler eldstäder som får anmärkning.
- Jag är övertygad om att vi har förhindrat ett par sotbränder, säger Hans Lundqvist som är skorstensfejarmästare i Kristianstad.

Sedan januari 2005 tillämpas en ny lag om brandskyddstillsyn som innebär tätare och obligatoriska kontroller av eldstäderna. Med den nya lagen har man bara i Kristianstad det senaste året hittat 1685 fastigheter med bristande brandsäkerhet och 49 av dem var så allvarliga att det var risk för brand.
För mycket ved vanligt fel
- Det vanligaste är att man lägger in för mycket ved och eldar för länge så det blir varmare i kaminen än vad den tål, säger Hans Lundqvist.