Banverkschefer friades från miljöbrott

HELSINGBORG. Tingsrätten friade på måndagen två tidigare chefer vid Banverket från misstankar om miljöbrott.
De båda har stått åtalade för dräneringen av Hallandsåsen i samband med tunnelbygget på 1990-talet.
Men Banverket ska betala en företagsbot på en och en halv miljon kronor.

Enligt rätten kan varken förre ställföreträdande generaldirektören Nils-Erik Bergström eller förre projektchefen Jan Andersson fällas till ansvar för det stora grundvattenflödet ur åsen.

Skälet är att det inte var meningen att Nils-Erik Bergström skulle vara chef under någon längre tid. När det gäller Jan Andersson går det i dag inte att utreda vilket ansvar han hade vid tillfället.

Banverket funderar nu på om man ska överklaga domen om företagsbot.
– Det här har varit en lång och besvärlig process för alla inblandade. Det hade varit skönt att kunna avsluta den, men nu ska vi först studera domen i detalj, säger Banverkets generaldirektör Per-Olof Granbom i ett pressmeddelande.

Båstads kommuns tunnelcontroller Bo Wendt välkomnar företagsboten för Banverket.
– Det här var den största miljöhändelsen på 90-talet. Samtidigt skärptes miljölagarna. Och så händer detta och alla gick fria. Nu har man slagit fast att det här var fel, säger Bo Wendt.