Studenter räknar trycksår

NORDOSTSKÅNE. Högskolan i Kristianstad genomför nu en stor undersökning av förekomsten av trycksår i nordöstra Skåne.
Studenter och lärare är ute på sjukhus och äldreboenden och räknar patienternas trycksår.

Patienter som sitter eller ligger mycket drabbas lätt av trycksår, som tidigare kallades liggsår. Men såren kan förebyggas.

Redan förra året undersökte Högskolan förekomsten i nordöstra Skåne. Professor Christina Lindholm kom då fram till de undersökta kommunerna stod sig rätt bra i jämförelse övriga landet. Men hon konstaterade också att det alltid finns fler förebyggande åtgärder att ta till för att undvika trycksår.

Nu görs studien igen, fast i större omfattning. Utöver räknandet vill forskarna undersöka hur väl trycksår förebyggs. Syftet är att följa upp de åtgärder som vidtogs efter förra årets undersökning.

Det material som samlas in bearbetas under våren. Resultatet ska vara klart fram emot sommaren.