Hemtjänst kritiseras för dåligt bemötande

KRISTIANSTAD. I en rapport från äldreombudsmannen i Kristianstads kommun framförs kritik mot hur hemtjänstens personal bemöter de äldre.
Kritiken kommer från äldre personer som tagit kontakt med ombudsman Gunilla Jenzén.

Kritiken handlar bland annat om att personalen kommer inklampande med skorna på hemma hos de äldre eller tuggar tuggummi eller har kläder som inte anses passande.

I rapporten talas det också om att de äldre drabbas av repressalier när de klagar hos personalens chefer.
– Man skriker åt de gamla och hutar åt dem för att de har sladdrat, säger Gunilla Jenzén.

Men det här är ingenting som omsorgsförvaltningens chef Inger Paulsson Axell känner igen.
– Det stämmer inte alls med förvaltningens bild av verksamheten. Det är oerhört grava anklagelser när man använder ord som repressalier och åthutningar.