Aggressiv fågelinfluensa i Blekinge

BLEKINGE. Fågelinfluensa har konstaterats hos en fågel i centrala Karlskrona.
Det uppger länsstyrelsen i Blekinge på onsdagen.
Prover visar att en bergand som hittades död förra veckan bar på den aggressiva formen av fågelinfluensan.
Tre viggar i Oxelösund har också konstaterats bära på fågelinfluensa.
Jordbruksverket har beslutat att omedelbart vidta skyddsåtgärder.

I Karlskrona hittades berganden i vattnet utanför Stumholmen, i östra delarna av centrala stan. Jordbruksverket och länsstyrelsen kommer hela tiden att ha personal på plats. De ska leta efter fler döda fåglar. Alla fyndskickas till SVA för provtagning och analys.

Precis som utanför Oskarhamn inrättar Jordbruksverket nu skydds- och övervakningsområden. De gäller inom en radie på tre respektive tio kilometer runtom fyndplatserna.

De nu aktuella fyndplatserna ligger nära tätbebyggt område men det finns inte särskilt många tamfjäderfäbesättningar i närheten. Enligt Jordbruksverket får därför restriktionerna en minimal inverkan på människor i området. De flesta kommer sannolikt att inte märka av dem alls.