Gasläcka stoppade tågen

SKÅNE. All tågtrafik mellan Malmö och Lund stoppades på onsdagsförmiddagen sen gas läckte ut från ett företag som ligger nära järnvägen i Arlöv. Räddningstjänsten befarade att gnistbildning från tågen skulle kunna antända gasen.