Kommuner måste bli bättre arbetsgivare

SKÅNE. Vården, både i kommuner och landsting, står inför ett generationsskifte, och inom en tioårsperiod kommer mycket personal att behöva anställas.

Och för att lyckas med det måste kommunerna bli attraktivare som arbetsgivare, säger Dag Juhlin på kommunförbundet i Skåne.

- Vi måste göra arbetsuppgifterna intressanta och attraktiva för de som arbetar inom vården, säger Dag Juhlin.