Trendbrott på arbetsmarknaden

SKÅNE. Utvecklingen på arbetsmarknaden har efter årsskiftet varit fortsatt stark i Skåne.
Enligt de senaste siffrorna från länsarbetsnämnden har det också lossnat för jobben i Kristianstadsregionen. Man talar om ett trendbrott där.

Hittills i år har antalet jobb ökat med 40 procent i Skåne jämfört med samma tid för ett år sedan. Ökningen har skett inom de flesta branscherna. Särskilt bra går det för byggsektorn.

Men Skåne har inte bara en mer positiv jobbutveckling än övriga Sverige. Inflyttningen är också stor vilket gör att konkurrensen om jobben fortfarande är hård.