Ålyngel ska växa i skånska sjöar

KRISTIANSTAD. På måndagen släpptes 15 000 ålyngel ut i Hammarsjön utanför Kristianstad.
Ynglen, som kommer från England, släpps ut som ett försök att rädda de hotade ålbeståndet i Östersjön.

Förhoppningen är att ynglen om 15 till 20 år är fullväxta ålar som vandrat ut i havet.
Totalt ska 75 000 yngel släppas ut i vattnen i nordöstra Skåne, bland annat i Oppmannasjön och Ivösjön.