Färre invånare ger sämre ekonomi

PERSTORP. Bland politikerna i Perstorp har ekonomin varit i fokus de senaste fyra åren. Efter några dåliga år rustades ekonomin upp med bland annat vikarie- och inköpsstopp. Men i takt med att befolkningsantalet minskat den senaste tiden börjar den positiva kurvan att peka nedåt igen.

- Framför allt måste mark exploateras så att det kan byggas villor, säger moderaten Lars Holmström.

Förra året minskade Perstorps invånartal med sju personer och första kvartalet i år blev kommunen 28 invånare fattigare. Detta slår hårt mot ekonomin i Skånes minsta kommun med bara drygt 6850 invånare. Socialdemokraten Ulrika Thulin håller med om att attraktiva tomter är viktigt för att locka nya perstorpsbor men tror också på fler lägenheter.

- Det är marknära lägenheter i form av radhus som är gångbart i Perstorp och vi vill gärna göra dem som hyresrätter, säger hon.