Nya begränsningar för bevattning

SKÅNE. Bristen på vatten i de mindre skånska vattendragen är nu så stor att Länsstyrelsen på onsdagen går ut med nya begränsningar för bevattning.
Det torra vädret gör att flera åar och mindre sjöar har så ont om vatten att risken är stor för att fisk och djurlivet skadas.

Länsstyrelsen har beslutat att de som behöver bevattna inte får ta vatten om de inte har tillstånd från miljö- eller vattendomstol.

Normalt har bland andra lantbrukare tillstånd att ta vatten så de påverkas inte av Länsstyrelsens restriktioner.
De som har kommunalt vatten ska inte heller påverkas.