Oklara direktiv om bevattningsförbud

KRISTIANSTAD. Idag kom Länsstyrelsen i Skåne med nya restriktioner när det gäller bevattning eftersom det är så torrt ute.
Restriktionerna innebär bland annat att om man tar vatten från vattendrag eller grundvatten och inte har tillstånd kan man bli anmäld och få betala böter.

Men samtidigt är det tillåtet att ta vatten så länge det inte skadar natur eller miljö.
De nya direktiven är alltså inte helt självklara. Och för bönderna medför det problem, menar lantbrukaren Per Lindahl i Kristianstad som bevattnar sina potatisåkrar.

- Den borren som jag inte har tillstånd på kommer jag ändå att fortsätta vattna av, för som jag tolkar det så har jag rätt att vattna så länge jag inte gör någon skada på det allmänna eller miljön, säger Per Lindahl.