Bodagar ska locka nya invånare

SKÅNE/KRISTIANSTAD. Varje år ska 1600 personer flytta till nordöstra Skåne. Det är i alla fall målsättningen för de skånska kommuner som gemensamt satsar på speciella bodagar.

Under första kvartalet i år ökade Skånes befolkning med 3500 personer, men bara tio procent av dem finns i nordöstra Skåne.

Hur ska ni göra för att ändra på det?
- Genom att lyfta fram de här, inte bara boendevärdena utan också de mjuka värdena i livet med livsstil, så tror vi att vi kan lägga en grund med bodagarna som vi sedan jobbar vidare med, säger Lars Johnsson är samordare för Bodagarna 2006.