Succé för Hasse och Tage-museum

Hasse och Tage-museet i Tomelilla är en succé.
Intresset för att besöka det lilla museet är så stort att det redan finns planer på att utöka såväl öppettider som verksamhet.