Hastighetsgränser kan komma att ändras

SKÅNE. Vägverket håller på att se över hastighetsgränserna på vägarna i Skåne, för att se om de behöver ändras.
På många håll är gränserna nämligen föråldrade och stämmer inte överens med hur vägen ser ut idag.
Det är framför allt vägar i nordöstra Skåne och runt Eslöv som Vägverket ska titta på.