Småbrukets dag lockade många

SKÅNE. Under söndagen anordnades Småbrukets dag i Skåne för att uppmärksamma de sällsynta smågårdarna. Vissa gårdar var mycket välbesökta, omkring hundra personer kom till Paul Nilssons gård i Hålevik utanför Hässleholm.