Danska företag lockas över till Skåne

SKÅNE. Region Skåne, näringslivskontoret och flera privata företag i Malmö har inlett ett samarbete för att få danska företag att flytta över sundet och etablera sig.

Allt fler danskar väljer att starta företag i Skåne. År 2000 var de 76 stycken och fyra år senare hade de mer än fördubblats, till 180 företag.

Ett skäl till att fler företagare etablerar sig i Skåne är att arbetskraften är billigare här än i Danmark.