Bönder informeras om bevattningsregler

SKÅNE. Den långvariga torkan har lett till att vattennivåerna är extremt låga och idag träffade därför Länsstyrelsen skånska bönder för att diskutera de hårdare reglerna för bevattning som nu är införda.