EU gör undantag för skånska bönder

SKÅNE. EU godkände på torsdagseftermiddagen att bönder i södra Sverige får använda skörd från mark i träda som foder. Det kan vara en räddning för bönder som på grund av torkan tvingats börja ge sina djur vinterfoder.

På grund av den intensiva torkan har det främst i den sydligaste tredjedelen av Sverige blivit svårt att få fodret från betesmarker och andra åkrar att räcka till. Därför får nu lantbrukarna i femton län, däribland Skåne, använda grödan från uttagen areal som foder till egna djur eller skänka den till andra.

Uttagen areal är ofta mark som ligger i träda, men där det växer både gräs och klöver.