Eons kunder kritiska mot bemötande

SIBBHULT. Efter stormen Gudrun börjar Eon nu i augusti gräva ner kablar i jorden i Skåne för att säkra elnätet mot kommande stormar.
Det är bra, tycker markägaren och ordföranden i vägsamfälligheten i Tågaröd utanför Sibbhult, Stig Lundström. Men han och grannarna är mycket besvikna på hur Eon sköter markupplåtelseavtalen med markägarna.

- I kontraktsbiten hänger allt i luften. Där står ingenting i avtalet om hur man reglerar alla skador efteråt, säger Stig Lundström.

Han vill ha en garantitid på vägen inskriven i avtalet med tanke på de skador som kan uppkomma i efterhand, som till exempel sättningar efter vinterfrosten.
Men när han kontaktat Eon för att förhandla om avtalet har han blivit mycket illa bemött, säger han.

- I princip, om jag ska vara riktigt snäll, så svarar de att jag ska vara glad att jag får ström.

På Eon beklagar man att kunderna har blivit dåligt bemötta och säger att man kommer att ta kontakt med paret Lundström för att reda ut saken.