Långt till dagis

ÄNGELHOLM: I höst riskerar småbarnsföräldrar att tvingas pendla till sina barns daghem. För daghemmen i kommunen finns inte där föräldrarna bor.

Pendlingsavstånden har varit en av flera frågor inom barnomsorgen som uppmärksammats i Ängelholm. Flera föräldrar är kritiska till hur barnomsorgen prioriteras i kommunen. Reporter:Johannes Heuman.