Fler anmälningar inom äldreomsorg

SKÅNE. Antalet Lex Sarah-anmälningarna i Skåne ökade förra året med tjugo procent. Det visar en enkät av länsstyrelsen. Enligt Lex Sarah är dom som jobbar i äldreomsorg eller med funktionshindrade skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden.

- De ökande anmälningarna kan tolkas positivt. Det kan tyda på att personalen känner till lagen och vet vad de ska göra när de upptäcker ett missförhållande, säger Ewa Wallengren, handläggare på länsstyrelsen.

Under 2005 gjordes 64 stycken lex Sarah-anmälningar i Skåne. De flesta anmälningar rör brister i tillsyn och i bemötandet av vårdtagaren.

Trots att lagen funnits i över sju år är osäkerheten för hur lagen ska tolkas fortfarande stor. Det menar länsstyrelsen, som nu nu tillsätta en arbetsgrupp för att öka kunskapen om Lex Sarah