Säljakt kan bli aktuellt igen

SKÅNE. Länsstyrelsens fiskeridirektör, Johan Wagnström, säger att sälstammen nu har återhämtat sig och om inget görs så hotas det småskaliga fisket av skadorna från sälarna.

Länsstyrelsen vill också ha mer pengar av regeringen att betala ut till de fiskare som drabbats av sälskador.

För Åhusfiskaren Johan Wulfs del kan det under en natt röra sig om hundra till hundrafemtio fiskar som blivit förstörda av sälarna.
Han tror att skyddsjakt är det enda sättet för att se till så att sälbeståndet hålls nere och om inget görs snart så kommer det att gå illa för torskfiskarna.