Söker ersättning för stormkostnader

SKÅNE. Det blev stora kostnader för kommunerna när stormen Gudrun drog över Skåne. Det syns inte minst nu när kommunernas ansökningar om ersättning till EU:s Solidaritetsfond ska vara klara.

Men trots att det är ett och ett halvt år sen stormen så har inte alla kommuner hunnit söka ersättning.

31 juli gick ansökningstiden till EU:s solidaritetsfond ut. Solidaritetsfonden delar ut ersättning till kommuner som hade stora kostnder i samband med stormen Gudrun. Det kan handla om till exempel utrustning, provisoriska bostäder och andra räddningstjänster som tagit av kommunernas budget.

Helsingborg stad ansöker om mest ersättning, drygt fem miljoner kronor.

Men det är inte alla kommuner som har tagit tillfället i akt. Ängelholm, Klippan och Kristianstad finns inte med bland kandidaterna. Ängelholm och Klippan menar att skadorna var små och inte så kostsamma.

Men Kristianstad kommun är helt enkelt inte klar med ansökan. Kostnaderna ligger strax under två miljoner kronor för Kristianstad kommun.

På Jordbruksverket säger Hans Karlsson att Kristianstad kommun kan få en ny chans att söka då Sveriges totala ansökningsbelopp på 741 miljoner kronor inte har fyllts.