Hypnos möjlig smärtlindringsmetod?

LUND. Efter att akupunktur numera är ett vanligt inslag inom sjukvården för att lindra smärta så kan nästa steg vara hypnos. Det är i alla fall vad den omtalade parapsykologiprofessorn i Lund, Etzel Cardeña, hoppas på. Hans hypnosexperiment, som påbörjades i höstas, lider nu mot sitt slut.

Av dom utvalda som är kvar är några väldigt mottagliga för hypnos och känner starkt av dom påståenden som Cardeña säger, medan andra inte alls är mottagliga. Målet är att kunna visa att det finns ett hypnotiskt tillstånd, som skiljer sig från det vakna eller sovande tillståndet.

Enligt Cardeña och många andra med honom så borde hypnos läras ut på läkarutbildningen och användas inom sjukvården. Hypnos kan till exempel lindra smärta och fungera som bedövningsmedel, säger han.

Men smärtklinikerna på två av regionens sjukhus, i Lund och Malmö, använder sig inte av hypnos. På Centralsjukhuset i Kristianstad används hypnos bara inom pyskiatrin. Men narkos- och smärtläkaren Lennart Olsson ett mycket större samarbete mellan just psykiatrin och smärtkliniken.