Ökning av resistenta bakterier

SKÅNE. Förekomsten av resistenta pneumokocker har ökat igen i Skåne efter att ha minskat under början av 2000-talet.
De resistenta bakterierna är inte längre känsliga för penicillin och måste behandlas med andra typer av antibiotika.

I hela landet är de resistenta varianterna allra vanligast i Skåne.
– Förmodligen hänger det samman med att man haft en högre antibiotikaförbrukning här, säger Kristina Persson, biträdande smittskyddsläkare i Skåne. Och man vet att de här bakterierna sprider sig lättare om man har en hög förbrukning av antibiotika.

Pneumokocker sprids framförallt på dagis. De kan ge allvarliga komplikationer som till exempel hjärnhinneinflammation eller dövhet. 

Förra året noterades 224 fall av penicillinresistenta pneumokocker i Skåne - det är en tredjedel av samtliga fall i Sverige.

Nu finns ett vaccin mot alla typer av pneumokocker för småbarn. I flera länder, bland andra Norge, vaccinerar man alla barn mot pneumokocker. Men inte i Sverige.