Bättre ambulansvård i Skåne

SKÅNE. En bättre övergripande samordning, bättre utrustning och mer specialiserad personal har förbättrat ambulansvården i Skåne de senaste åren. Till exempel har EKG-apparater i ambulanserna kortat tiden innan en patient med hjärtinfarkt kan få vård, eftersom ambulansen kör direkt till specialisterna i Lund om det behövs, istället för till närmaste akutsjukhus.