Bara en vill samåka till Kristianstad

KRISTIANSTAD. Bara en person har hittills anmält sig till samåkningsforumet på Kristianstad kommuns hemsida.

Forumet öppnades för i mitten av september och syftet är att få fler kommuninvånare att åka tillsammans och på så vis skona miljön.

Tanken med forumet är att personer som pendlar med bil ska lägga in annonser där andra som också vill samåka hittar någon att åka med.