Findus varslar om uppsägning

BJUV. Findus i Bjuv varslar 70 av totalt 550 arbetetare om uppsägning.
Genom automatisering behöver företaget färre anställda i produktionen.
Företaget håller på att investera 40 miljoner kronor i fabriken.
Findus har just inlett förhandlingar med Livsmedelsarbetareförbundet.