Patienterna nöjda med sommarvården

NORDOSTSKÅNE. Drygt åtta av tio patienter i Nordostskåne upplever att de under sommaren har fått den vård och hjälp de behövde vid vårdcentralerna.
Det visar en enkät efter sommarens satsning då vårdcentralerna haft öppet växelvis under semesterperioden.

I exempelvis Östra Göinge turades vårdcentralerna i Knislinge och Broby om att ha öppet i stället för att båda vårdcentralerna skulle gå på halvfart samtidigt under semestern. Patienterna fick ta sig till den av vårdcentralerna som höll öppet just den veckan.