Samarbete över Öresund vid katastrof

SKÅNE. Vid stora olyckor och katastrofer ska sjukvården i Skåne och Köpenhamn hjälpa varandra. Ambulanser kan köras mellan länderna och alla sjukhusen i Skåne ska kunna ta emot skadade från Köpenhamn.