Päivän tiima 21/2

- Miljarder investeras i Málmberget/ Miljardia investeerathaan Malmivaahraan

- Tas malmbergsbornas kritik mot miljöproblemen på allvar/ Otethaan ko malmivaaralaisten kritiikin miljööhäiriöistä toela

- Att sköta en älgranch/ Ette hoitaa hirviransin

- En riktig aktieklippare ger tips om aktiehandel/ Mies joka ossaa hoitaa aktsiekauppoja

- 300 samlas i vedhuggarakademin/ 300 koola puunhakkaajaakademiassa