5/5 Päivän tiimassa

- Saihraanhoitolakko levisi Norrbottenhiin/ Sjukvårdskonflikten berör nu Norrbotten

- Tornionlaaksolaisia ja saamelaisia syrjithään saihraanhoijossa, väittää lääkäri Leif Bergdahl/ Tornedalingar och samer diskrimineras i sjukvården, menar läkaren Leif Bergdahl

- Uusi VD Northlandin kruuvaprojektile valittu/ Nu har Northlands gruvprojekt i Tornedalen fått en VD

- Mitä ajatuksia herättää kevättulva/Vilka känslor väcker ’vårfloden