Päivän tiimassa 13/5 tarjoavat Regina Veräjä ja Bertil Isaksson

-Vårfloden lockar många besökare till erkheikki just nu/ kevättulva viekottelee monta paikoile

-VI reder ut om det blir vanligare med svåra islossningar när klimatet blir varmare/ Selvitämä jos lämpiävä klimaatti tekkee jäänlähöt vaikeamaksi

- När tänds lyktorna i Övertorneå igen? /Koska syttyvät Mataringin katuvalot?

-Värme av kobajs istället för klimatfarlig metan i Tornedalen/ Lämpöä lehmänsonnasta sensiihaan ko klimaattivaaralista metaania.

Och Gun lär sig spela fiol/Ja Gun oppii pellaahmaan fiolia