Meän pyhä 19.7 08.34-10.00 I P2 till kl 0900 P6 Sthlm till 10.00 Styytiossa Kalle Juntti

Ungdomsminnen från 50-talets Pello skildras i ny bok "Gränsland". Författaren har varit bosatt i Stockholm öve femtio år men hembygden är ännu kär

Hanhivittikko fäbod ska börja dra in pengar till sin drift och nu börjar man samarbeta med turistföretagen i kommunen

Hans Alatalo tar oss med på musikens vingar

Dagens sommargäst är en stridbar ordförande för gruvfacket i Kiruna, Harry Rantakyrö. Ska vi få svar på frågan om han är blivande kommunalråd i Pajala