Meän pyhä 29/11

– Den unge Bengt Pohjanen om att bli författare / Nuori Bengt Pohjanen haaveista tullu kirjailiaksi

– 6 gånger har han vunnit mineraljakten/ Kuus kertaa hän on voittanut mineraalijahtikilpailun

– Nya gruvan i Kaunisvaara oroar renskötarna/ Uusi kruuva kiusaa poronhoitajia

--Coming man? : Kurt Wennberg

– När kriget kom till Tornedalen; om stiderna i Torneå /Ko sota tuli Tornionlaaksoon; Tornion taisteluista

Mer om Lapska kriget, se här intill/ Lissää Lapin soasta, katto tästä vierestä.

Mitä ajattelet ko kuulet Bengt Pohjasen kertovan Tornion taisteluista: